Vitaliteit

Wat is vitaliteit?

Is vitaliteit spierkracht, lichamelijke energie, geestlijke denkvermogen? Vitaliteit is levenskracht, energie en lust waarmee je iets doet, onderneemt. Vitaliteit kan bestaan uit: fysieke vitaliteit en emtionele vitaliteit. Levenskracht werkt als een batterij dat continue opgeladen moet zijn en worden, zodat je het gevoel hebt dat je de hele wereld aan kunt. Dat is en geeft een heerlijk gevoel.

Hoe kom ik aan meer vitaliteit? Dat kun je bereiken door het gebruik van: functionele voeding, essentiële voedingsstoffen, basisch water, dagelijkse beweging, sporten, werkplezier, een liefdevol / plezierig leven en alle factoren die je leven een meerwaarde geven om je in een perfecte conditie te houden. Maar bovenal is voldoende rust een belangrijk gegeven om continue je batterij weer op te laden.

Laad je vol met vitaliteit, levenskracht en verover je gestelde doelen in het leven